Μία απoλεσθείσα ευκαιρία

Standard

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ

γράφει ο κ. Ευθύμιος Εθνικοφρονίδης

Από σήμερα, εγκαινιάζουμε την καινούργια μας στήλη «Ο Μέγας Αντιδραστικός». Δίνουμε τον λόγο σε συμπολίτες μας, με τους οποίους ενδεχομένως δεν συμφωνούμε πλήρως, καθώς έχουν διαφορετικές (συντηρητικότερες σε σχέση με εμάς, αλλά προοδευτικότερες σε σχέση με την κυβέρνηση) αντιλήψεις, οι οποίοι καταθέτουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους. Ο λόγος σήμερα στον κ. Ευθύμιο Εθνικοφρονίδη.

ΕΝΘΕΜΑΤΑ

Αξιότιμοι Κύριοι Συντάκται των «Ενθεμάτων»

Μετ’ αγαλλιάσεως ασφαλώς και αισθημάτων πατρικής διά τον κ. υπουργόν στοργής, παρακολουθώ την από ενεστώτος Αυγούστου, καθ’ άπασαν την επικράτειαν, του «Ξενίου Διός» εξελισσομένην επιχείρησιν. Και τωόντι ξένιος ο Ζευς ούτος τυγχάνει, καθότι οι προσαγόμενοι εις Κόρινθον, Ξάνθην και άλλας μαγευτικάς της ελληνικής γης περιοχάς φιλοξενούνται, σιτιζόμενοι άμα τε και στεγαζόμενοι, εν συνεχεία δε διά δωρεάν αεροπορικών πτήσεων εις την εαυτών πατρίδαν ακόπως μεταφέρονται — τύχην ήν πλείστοι των ημεδαπών εζήλωσαν. Ουχί λοιπόν ξένιος, αλλά ξενιότατος ο του κ. Δενδίου σύγχρονος Ζευς.

Σφόδρα όμως επιθυμώ όπως την του κ. υπουργού προσοχήν εις σοβαράν τινά παράλειψιν επιστήσω. Ορθοτάτως, καθ’ ημέρα και νύκτα, τα της πολιτείας αστυνομικά όργανα εις το κυνήγι των αλλοδαπών θηραμάτων επιδίδονται. Πλην όμως χρόνον, κόπον και χρήμα πολύ η επιχείρησις απαιτεί, με τον των Δαναΐδων πίθον ομοιάζουσα, δοθέντος του αμετρήτου, οίον οι της σινάπεως κόκκοι, αριθμού των εν Ελλάδι αλλοδαπών. Οίμοι! Διά μιας και μόνης κινήσεως, εντός ολίγων μόνον λεπτών, χιλιάδας Πακιστανών, οίτινες και την αιχμήν του δόρατος αποτελώσιν, ηδύνατο η πολιτεία, μπουζουριάσαι. Την παρελθούσα, ως γνωρίζετε, Παρασκευήν, «αντι“ρατσιστικόν”» «συλλαλητήριον» εις το κλεινόν πάλαι ποτέ άστυ έλαβε χώρα. Δεκάδες χιλιάδων (15.000 –φρίξον ήλιε!– κατά τους οργανωτάς) Πακιστανοί τας κεντρικάς των Αθηνών λεωφόρους κατέκλυσαν, την συγκοινωνίαν κωλύοντες και την κοινήν ησυχίαν ταράσσοντες. Χρυσή, πλην απολεσθείσα ευκαιρία: Αντί, φευ, ματαίως να ζητώμεν Ινδοπακιστανούς και λοιπούς της ελληνίδος γης λαθρεπιβάτας εις ρύμας, αγυιάς, υπόγεια και άλλα σκοτεινά ενδιαιτήματα ένθα επιμελώς τοιούτοι κρύπτονται, ευχερέστατον είη, διά μιας και μόνης κυκλωτικής κινήσεως, οι χιλιάδες «διαδηλωταί» υπό της Αστυνομίας συλληφθήναι. Παρέλκουν της παρούσης οι ειδικοί τεχνικοί τρόποι (γιγάντια απόχη, υπερμεγέθεις κλούβες ή άλλον προσιδιέστερον μέσον), ούς αι αστυνομικαί δυνάμεις θα εχρώντο. Η τεχνική, άλλως τε, η αυτή και απαράλλακτος με την του «Ξενίου Ζηνός»: οιοσδήποτε μελανόχρους, μελαχρινόχρους, ινδοπακιστανόχρους, άνευ ετέρου, πάραυτα συλληφθήσεται. Σπανία γαρ η ευκαιρία, και διακαώς εισηγούμαι, αξιότιμε κ. Υπουργέ, όπως εν όψει επερχομένων «συλλαλητηρίων», «φεστιβάλ» και πάσης φύσεως «διαμαρτυριών» ασμένως αξιοποιηθή.

Υμέτερος

Ευθύμιος Εθνικοφρονίδης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s