Για το σχέδιο δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Standard

Aπάντηση του γ.γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

(και ανταπάντηση των συνεργατών των «Ενθεμάτων» στο τέλος του ποστ)

 του Γιώργου Σούρλα

Μαξ Μπέκμαν, «Αναχώρηση» (λεπτομέρεια), 1935

Μαξ Μπέκμαν, «Αναχώρηση» (λεπτομέρεια), 1935

Σε σχέση με το δημοσίευμα των «Ενθεμάτων» της Αυγής (4.1.2014), με τον τίτλο «Σχέδια επί χάρτου» (που υπογράφουν η Αφροδίτη Μπαμπάση και ο Δημοσθένης Παπαδάτος Αναγνωστόπουλος), θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να παρατηρήσω τα παρακάτω:

Αρχικά, επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά εκπονείται στην Ελλάδα ένα Εθνικό Σχέδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο ουσιαστικά κωδικοποιεί όλες τις δράσεις όπου τα συναρμόδια Υπουργεία και οι λοιποί φορείς υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί χρήσιμο οδηγό, τόσο εντός της Ελλάδας για την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων, όσο και ως σημείο αναφοράς για τους διεθνείς οργανισμούς. Όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του Σχεδίου (σ. 11), με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

  • «Η Ελλάδα έχει πλέον να εμφανίσει στη Διεθνή Κοινότητα, στους Διεθνείς Οργανισμούς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων και ενεργειών για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Αρμόδιοι Κυβερνητικοί και Υπηρεσιακοί παράγοντες αναλαμβάνουν πλέον συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προτεραιότητες για την εφαρμογή του προγράμματος.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα των δράσεων, των ενεργειών και των παραλείψεων για να κάνουν την κριτική τους και να εκφράσουν τις απόψεις τους και προτάσεις για τη βελτίωσή του.
  • Σε περίπτωση πολιτικών μεταβολών αλλά και ενδοκυβερνητικών με αλλαγή ηγεσιών στα αρμόδια Υπουργεία, το Σχέδιο αυτό θα αποτελεί εργαλείο συνέχειας και συνέπειας».

Το Σχέδιο συντάχθηκε με την συνδρομή ειδικευμένων στελεχών από τα Υπουργεία, με τα οποία είχαμε επανειλημμένες συναντήσεις καθ όλη τη διάρκεια του 2013. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέλαβε ουσιαστικά να συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και την περαιτέρω υλοποίηση των δράσεων που καταγράφονται στο Σχέδιο.

Αναφορικά με την ένσταση ως προς την «συρραφή» των συμβάσεων και νομοθεσιών, σας επισημαίνουμε ότι το κείμενο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένους φορείς ή σε νομικούς, αλλά στον κάθε πολίτη ο οποίος χρειάζεται να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία και το πώς θωρακίζονται τα δικαιώματά του. Συνεπώς, η «σύντομη και ενδεικτική παράθεση» της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας δεν υποβαθμίζει την αξία του Σχεδίου. Εξάλλου η αναφορά της εθνικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη, εφόσον έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

 Στην παρατήρηση ότι δεν λάβαμε υπόψη τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σας πληροφορούμε ότι οι αρχές αυτές συμμετείχαν συμβουλευτικά –και χωρίς να παρακάμπτεται ο θεσμικός τους ρόλος για την υποβολή ανεξάρτητων παρατηρήσεων– στην εκπόνηση του Σχεδίου με εκπροσώπους τους, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη σύνταξη του Σχεδίου (σελ.229).

Ούτε η μομφή ότι «αγνοήσαμε επιδεικτικά» την Κοινωνία των Πολιτών ευσταθεί, καθώς όλες οι ΜΚΟ –συναφείς με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– κλήθηκαν και πολλές εξ αυτών παρευρέθηκαν στην επίσημη παρουσίαση του Σχεδίου στις 10.12.2013.

Το σχέδιο, εξάλλου, δεν είναι οριστικό. Έχει αναρτηθεί για διαβούλευση —(www.opengov.gr/ministryofjustice) και θα παραμείνει ανοιχτό στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον μέχρι και τις 20.1.2014. Μετά τη διαβούλευση η Διυπουργική Επιτροπή, θα αξιολογήσει και θα ενσωματώσει στο τελικό κείμενο, ουσιαστικές απόψεις και παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν στην καλύτερη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα την χρονική περίοδο 2014-2016.

Σας γνωρίζουμε εξάλλου ότι το Σχέδιο, έχει διανεμηθεί σε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τους Αρχηγούς των Κομμάτων.

Εάν οι συντάκτες του δημοσιεύματος, είχαν δώσει προσοχή και μόνο στο εισαγωγικό σημείωμα του Σχεδίου, όλες οι ανωτέρω απορίες τους θα είχαν λυθεί.

Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας είναι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις από όπου κι αν αυτές προέρχονται και ποτέ δεν απέκλεισε τον διάλογο και την επικοινωνία με τις ΜΚΟ και εν γένει την Κοινωνία των Πολιτών. Προτάσεις βελτίωσης, γίνονται δεκτές και αξιοποιούνται αρκεί να είναι ρεαλιστικές και όχι γενικόλογες, θεωρητικές και ευχολόγια.

Τέλος, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί σας ενόχλησε η αναγγελία διοργάνωσης Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στη Γόρτυνα, όπου υπάρχει η «αρχαιότερη γνωστή νομοθεσία του ευρωπαϊκού χώρου». Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη –στο πλαίσιο και της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση– προσπαθειών και δράσεων που γίνονται στη χώρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει συμβολικό χαρακτήρα και κάθε Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να προβάλλει θέματα και τομείς τα οποία αναδεικνύουν την εικόνα της χώρας.

Όταν υπάρχει ενδιαφέρον και στήριξη από τη διεθνή κοινότητα για σημαντικές πρωτοβουλίες, είναι προτιμότερο να μην τις απαξιώνουμε με φράσεις και χαρακτηρισμούς που δημιουργούν σύγχυση και αρνητική εντύπωση, και τελικά υποβαθμίζουν τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γεώργιος Σούρλας

 

Η ανταπάντηση της Α. Μπαμπάση και του Δ. Παπαδάτου-Αναγνωστόπουλου

 Κράτος-τιμωρός ή δράση για τα δικαιώματα;

Εκτιμούμε, ασφαλώς, ότι ο κ. Σούρλας απαντά με τρόπο που σέβεται τον διάλογο. Το εκτιμούμε, δεδομένου ότι η κυβέρνηση επιλέγει συχνά, αντί του διαλόγου, τις κραυγές, την παραπολιτική και τον αυταρχισμό. Δυστυχώς όμως ο γ.γ. δεν απαντά επί της ουσίας. Επιμένουμε, λοιπόν: το Εθνικό Σχέδιο δεν λύνει προβλήματα — δεν τα ονοματίζει καν. Παραθέτει τη νομοθεσία, αλλά αγνοεί την εκκωφαντική διάσταση μεταξύ αυτής και της πραγματικής κατάστασης. Η κατάσταση αυτή αντανακλά μια πολιτική επιλογή: τη σχεδόν αποκλειστικά ποινική διαχείριση εκρηκτικών κοινωνικών αδιεξόδων. Το Σχέδιο τη θεωρεί δεδομένη, ενίοτε μάλιστα την ενισχύει (βλ. φυλακές). Στη λογική της κυβέρνησης, είναι μη ρεαλιστικό να προκρίνουμε την πρόνοια, αντί της τιμωρίας και του αποκλεισμού: ρεαλισμός, στην πράξη, είναι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, η στέρηση αδειών, ο Ξένιος Δίας, η «Επιχείρηση Θέτις», το μπλοκάρισμα της ιθαγένειας. Ο υποτιθέμενος «γνωμοδοτικός» ρόλος αρχών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποδεικνύεται, στην πράξη, διακοσμητικός. Θα ήταν, αν μη τι άλλο, αναγκαίος ένας προβληματισμός για τις αλλεπάλληλες καταδίκες του ελληνικού κράτους από το ΕΔΑΔ — και ουσιαστικότερος, από το να ξεναγούμε παράγοντες της Ε.Ε. στη μαγευτική Γόρτυνα.

Αφροδίτη Μπαμπάση, Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s