Έφη Aβδελά «Οργανικές μεταφορές, ευγονικές επιδράσεις και αντιμετώπιση του «εγκλήματος» στη μεταπολεμική Ελλάδα»

Βίντεο

H ομιλία της Έφης Αβδελά, στο επιστημονικό συμπόσιο για τον φυλετισμό στην Ελλάδα, που οργάνωσαν το περιοδικό “Τα Ιστορικά” και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Μουσείο Μπενάκη, 17 και 18.1.2014

H περίληψη της ανακοίνωσης
Εστιάζοντας στο έργο του ιδρυτή της εγκληματολογίας στην Ελλάδα, Κωνσταντίνου Γαρδίκα, η ανακοίνωση ανιχνεύει την επίδραση των λομπροζικών και ευγονικών θεωριών στη μεταπολεμική διαμόρφωση της νέας γνωστικής πειθαρχίας. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εγκληματολογία στην Ελλάδα θα γίνει προνομιακό πεδίο των νομικών. Οι νομικοί θα οικειοποιηθούν τις διαδεδομένες στη νέα επιστήμη παραπάνω θεωρίες, αλλά καθώς γράφουν μετά τον πόλεμο, θα τις αντιμετωπίσουν κριτικά και θα τις εμπλουτίσουν με μία έντονη ηθική διάσταση.
Ο έλληνες νομικοί, κρατικοί αξιωματούχοι ή πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, θα διατηρήσουν αναμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία έναντι άλλων επιστημόνων στη διαμόρφωση τόσο της εγκληματολογίας όσο και των πολιτικών για την αντιμετώπιση του «εγκλήματος» και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον κατασταλτικό προσανατολισμό τους. Ταυτόχρονα με τις ιδέες τους θα προσδώσουν επιστημονική εγκυρότητα σε απόψεις περί φυλετικών χαρακτηριστικών και κληρονομικότητας που ήταν ήδη διαδεδομένες στο δημόσιο πεδίο.