Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, «Βιολογικές μεταφορές και ανθρωπολογικός λόγος στη μεσοπολεμική και μεταπολεμική Ελλάδα»

Βίντεο

H ομιλία του Άκη Παπαταξιάρχη, στο επιστημονικό συμπόσιο για τον φυλετισμό στην Ελλάδα, που οργάνωσαν το περιοδικό “Τα Ιστορικά” και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Μουσείο Μπενάκη, 17 και 18.1.2014
Η περίληψη της ανακοίνωσης:
Βιολογικές μεταφορές, όπως οι εννοιολογικές κατηγορίες της «φυλής», του «αίματος» ή της «καταγωγής», έχουν αποτελέσει το συμβολικό υπόβαθρο συγκρότησης του ανθρωπολογικού λόγου τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα σχολιάσω την χρήση τέτοιων μεταφορών για να δείξω πώς υποστασιοποιείται η διαφορά στα πεδία της φυσικής ανθρωπολογίας και της λαογραφίας στην Ελλάδα τη μεσοπολεμική και μεταπολεμική περίοδο. Το ζήτημα θα προσεγγιστεί σε δύο επίπεδα. Αφενός θα διερευνήσω τους πολλαπλούς τρόπους συσχέτισης αυτών των μεταφορών με τις έννοιες του «λαού» και του «έθνους». Πώς διαρθρώνεται εσωτερικά ο ανθρωπολογικός λόγος του φυλετισμού; Πώς η έννοια της «φυλής» –σε συνδυασμό με άλλες κατηγορίες (π.χ. το «έθνος», το «γένος» και το «λαό»)- παράγει την ταυτότητα της φυσικής ανθρωπολογίας, συγκροτεί τη συνάφειά της με άλλους κλάδους, όπως η λαογραφία, στο εσωτερικό της «εθνικής επιστήμης», και τη διαφοροποιεί από την κοινωνική σκέψη της εποχής;
Αφετέρου θα εξετάσω τις διεθνείς διαστάσεις και επιδράσεις του ελληνικού ανθρωπολογικού φυλετισμού. Πώς οι ελληνικές χρήσεις της «επιστημονικής» θεωρίας της φυλής συγκρίνονται με τη διεθνή πρακτική από την οποία οι «φυλετιστές» αντλούν έμπνευση; Πώς η ελληνική επιστημονική συζήτηση για τη φυλή συγκρίνεται με αντίστοιχες συζητήσεις σε άλλες επιστημονικές παραδόσεις όπως, για παράδειγμα, στην αμερικανική ανθρωπολογία του Μεσοπολέμου όπου διεξήχθη έντονη ιδεολογική σύγκρουση των πολιτισμικών ανθρωπολόγων με τους οπαδούς της φυλετικής ανθρωπολογίας και της ευγονικής.