Κλειστόν λόγω θέρους

Standard
Νικόλαος Λύτρας, "Το ψάθινο καπέλο", 1923-1926

Νικόλαος Λύτρας, «Το ψάθινο καπέλο», 1923-1926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Το κατάστημα των «Ενθεμάτων», λόγω του ενσκήψαντος θέρους, θα αργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. 

Θα επανέλθει τον Σεπτέμβριο.

Ευχόμεθα στην εκλεκτή πελατεία μας, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, επαναστάτας (μαρξιστάς και μη), συριζιστάς, ρεφορμιστάς, φίλια τμήματα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμερις, καλό παραθερισμό!

Εκ της επιμελητείας των Ενθεμάτων

Ενταύθα, 10 Αυγούστου 2014