Από το αρχείο μας: Τα Ενθέματα της 24.1.2010 (αρ. φ. 575)

Standard
Όττο Ντιξ, «Η Πράγκερ Στράσσε της Δρέσδης», 1920

Όττο Ντιξ, «Η Πράγκερ Στράσσε της Δρέσδης», 1920

Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή το 575ο φύλλο των Ενθεμάτων, της 24ης Ιανουαρίου 2010

Περιεχόμενα:

Η Νέα Αριστερά του 21ου αιώνα. Του Ανδρέα Καρίτζη

Ο ΣΥΝ στις εξετάσεις. Tου Αριστείδη Μπαλτά

Με αφορμή δύο βιβλία (Από)ανάπτυξη ή (μόνο) απομεγέθυνση; Tου Τάκη Νικολόπουλου

Η «ανοικτή ιθαγένεια» ως καταλύτης υπέρβασης της «εθνικής ταυτότητας» Tου Νάσου Θεοδωρίδη  και της Μαρίας Μουρμούτη

Αξίωση για ιθαγένεια. Γιατί και πότε; Tου Ανδρέα Τάκη

Η παγίωση της Ιστορίας στη φωτογραφική παράσταση. Tου Σπύρου I. Ασδραχά