Αναμένοντας ενεργά την καίρια εικόνα

Standard

του Αριστείδη Μπαλτά

Συνήθως δεν συναισθανόμαστε την ιστορική κίνηση που έτσι ή αλλιώς τελείται με τη συμμετοχή μας. Κατά τις αργόσυρτες περιόδους, η διαδοχή των ημερών φαίνεται σα να διαμορφώνει ένα αδιατάρακτο συνεχές που ακολουθεί την πορεία του, με εμάς εντός, χωρίς τα όσα κάνουμε να φαίνεται πως το επηρεάζουν.

Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν από τον Ralph Steadman

Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν
από τον Ralph Steadman

Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μάχεται αυτήν την αίσθηση. Ακόμη και σε τέτοιες περιόδους, ισχυρίζεται, είναι οι μικρές ρήξεις ή τομές εδώ ή εκεί, φαινομενικά αμελητέες ή συχνά αδιόρατες, που διέπουν την τροπή της ιστορίας. Γιατί από τη δική τους αφανή και αστάθμητη συσσώρευση προκύπτουν οι παντελώς απρόβλεπτες μεγάλες στροφές που, όταν συμβούν, καταλαμβάνουν όλους εξαπίνης.

Κατά τις περιόδους όπου ο ιστορικός χρόνος πυκνώνει, όταν η κοινωνική κίνηση φορτίζεται από ετερόκλητες εντάσεις που διαρκώς οξύνονται, χωρίς να φαίνεται πως οδηγούν σε κάθαρση, η αίσθηση της αδιατάρακτης συνέχειας χάνεται. Οι καθησυχαστικές αφηγήσεις, «συντηρητικές» ή «προοδευτικές», τείνουν να εκλείψουν ενώ τη θέση τους καταλαμβάνουν απρόσκλητες εικόνες που ξεπηδούν από το παρελθόν, κάτι σαν φωτογραφικά στιγμιότυπα ή θραύσματα λόγου, που έρχονται χωρίς να τα ανακαλεί καμιά συνείδηση για να φωτίσουν τη στιγμή. Δηλαδή για να εξημερώσουν τον κίνδυνο που μεγαλώνει, για να δώσουν νόημα στην έκρηξη που φαίνεται να επίκειται. Συνέχεια ανάγνωσης