H αυτο-αγιογραφία του Βασιλέως

Standard

του Στρ. Μπουλαλάκη

«Το άκουσμα δε τούτο μας ηλέκτρισεν αμφοτέρους, διότι εννοήσαμεν ότι επρόκειτο περί ευρήματος. […] Απλή πρόχειρος εκφύλλισις των χειρογράφων μ’ έπεισαν εν τω άμα ότι επρόκειτο περί θησαυρού μωρίας, ικανού να μας χαρίσει πολλάς ώρας ευθυμίας»

Μπάμπης Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων» (1925)

 

Το έχει φαίνεται η εποχή για τις ναυαρχίδες του πάλαι ποτέ έγκυρου και κραταιού αστικού Τύπου να φλερτάρoυν με τους δικτάτορες και τους βασιλιάδες. Πέρσι τον Δεκέμβρη, η Καθημερινή μοίραζε τη βιογραφία του Ι. Μεταξά, ο οποίος έκλεινε τη σειρά των «Ηγετών του ελληνισμού» (δίπλα στον Βενιζέλο, τον Περικλή, τον Ιουστινιανό, τον Κολοκοτρώνη κ.ά.). Φέτος ήταν η σειρά του Βήματος να μοιράσει την τρίτομη αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου (με τη «συγγραφική αρωγή» του Γεωργίου Μαλλούχου και επιμέλεια  Γιάννη Διαμαντή).

O Kωνσταντίνος σπάει τούβλα. Φωτόγραφία από αφιέρωμα των Επίκαιρων  (28/10/66) με τίτλο "Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ"

O Kωνσταντίνος σπάει τούβλα. Φωτόγραφία από αφιέρωμα των Επίκαιρων (28/10/66) με τίτλο «Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ»

Μέσα από τις σελίδες του έργου αναδύεται μια εικόνα αλλόκοτη: ένας βαθιά δημοκράτης άναξ, σχεδόν κρυπτοεδαΐτης, λάτρης του Θεοδωράκη, ορκισμένος πολέμιος της Χούντας, σοφός πολιτικός (σε κρίσιμες στιγμές, συμβουλεύει τους πάντες, δίνοντας  καίριες λύσεις, από τον ντε Κλερκ της Ν. Αφρικής μέχρι τον Χουάν Κάρλος) κλπ. Βαθιά δημοκράτες ήταν και οι γονείς του, Παύλος και Φρειδερίκη,  και υπέστησαν  βαρύτατες θυσίες γι’ αυτό. Φανταστείτε τι σημαίνει  να αναγκάζεσαι να ανάψεις το τζάκι Ιούνιο μήνα! Παραθέτω: Συνέχεια ανάγνωσης

Οι χρυσοί γάμοι των ΑΜ των Βασιλέων: Θλιβερά παράλειψις της εφημερίδος «Αυγή»

Standard

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΓΙΝΑΜΕ ΩΡΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

του δρ Ευθυμίου Εθνικοφρονίδου

Ελλογιμώτατοι Κύριοι Εκδόται της «Αυγής» και των ενθεμάτων αυτής

 Μετ’ αισθημάτων βαθυτάτου παραπικρασμού την παρούσαν αποστέλλω, ίνα σοβαρωτάτην παράλειψιν καυτηριάσω. Ως ασφαλώς γνωρίζετε, η επέτειος των χρυσών γάμων των ΑΜ των Βασιλέων της Ελλάδος, μετά της δεούσης λαμπρότητος εις το Νέον Μουσείον της Ακροπόλεως προ ημερών εορτάσθη. Και εύχομαι μεν εις τους λαοφιλείς Άνακτας, ουχί μόνον χρυσούς αλλά και επιχρύσους και χρυσελεφαντίνους γάμους εορτάσωσιν, ομού μετά των κεχαριτωμένων και πολυπληθών τέκνων, εγγόνων και δισεγγόνων αυτών. Και αισθήματα ευαρεσκείας, ως Έλλην πολίτης, επιτρέψατέ μοι όπως εκφράσω, προς τους ιδιοκτήτας  του χώρου (τον διευθυντήν εννοώ του Μουσείου κ. Παντερμαλήν και τον υπουργόν Πολιτισμού κ. Τασούλαν), οίτινες ευγενώς το ενδιαίτημα παρεχώρησαν, καθώς και εις τον εστιάτορα, όστις τους Υψηλοτάτους Προσκεκλημένους δαψιλώς εδεξιώθη.

Αλλά, εις το υμέτερον φύλλον, αξιότιμοι Κύριοι Εκδόται, ουδεμίας αναφοράς, ούτε καν μονοστήλου έτυχε η περίλαμπρος εορτή, ενώ η εφημερίς ουχί μονόστηλον, αλλά πεντάστηλα και εξάστηλα, μετά πολλών φωτογραφιών κεκοσμημένα, εις έτερα –ήσσονος ασφαλώς σημασίας– γεγονότα (οίον ο λεγόμενος «αγών» των καθαριστριών) πολλάκις αφιέρωσεν.

Η δημοσίευσις της επισυναπτομένης φωτογραφίας, ελαχίστην, φρονώ, επανόρθωσιν συνιστά. Εισηγούμαι, τέλος, εις τους Μεγαλειοτάτους, όπως η επομένη τελετή εις τον νεωστί ανασκαφέντα βασιλικόν τύμβον της Αμφιπόλεως παρατεθεί.Ως λέων και λεόντισσα, ο Κωνσταντίνος ΙΓ΄ και η Άννα Μαρία, εις την θέσιν τών –αναμφιβόλως κομψών, αλλά φευ αιγυπτιακής καταγωγής!– σφιγγών, τους υψηλούς αυτών προσκεκλημένους θέλει υποδέχονται. Ευτυχεστέραν σύζευξιν και συμπόρευσιν Έθνους και Αρχαιολογίας δεν δύναμαι να φαντασθώ.

Ευσεβάστως

δρ Ευθύμιος Εθνικοφρονίδης (του Πανεπιστημίου  Τατοΐου)