O Γκυ Μπυρζέλ και το έργο του

Standard

WEB ONLY

με την ευκαιρία της αναγόρευσης του σήμερα σε επίτιμο δρ του ΕΜΠ
του Μηνά Αγγελίδη, της  Σοφίας Αυγερινού-Κολώνια και του Νίκου Μπελαβίλα

guyyyyΟ διάσημος πολεοδόμος και γεωγράφος Γκυ Μπυρζέλ  αναγορεύεται αύριο Δευτέρα Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 17.30 επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτιρίου Αβέρωφ. Η εκδήλωση ξεκινάει με ομιλία της  διευθύντριας του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σοφία Αυγερινού-Κολώνια για το έργο του τιμώμενου, συνεχίζεται με συζήτηση με θέμα «Η Αθήνα σε κρίση» (Μηνάς Αγγελίδης, Άγις Αθανασιάδης, Θωμάς Μαλούτας, Νίκος Μπελαβίλας, Γιάννης Τσιώμης) και ολοκληρώνεται με ομιλίατου τιμώμενου Γκυ Μπυρζέλ με θέμα «Διάρκεια και αλλαγές στην ελληνική πρωτεύουσα». Με την ευκαιρία αυτή, τα «Ενθέματα» δημοσιεύουν την εισήγηση του Μηνά Αγγελίδη, της   Σοφίας Αυγερινού-Κολώνια και του Νίκου Μπελαβίλα προς τον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, με βάση την οποία ο Γκυ Μπυρζέλ αναγορεύεται επίτιμος διδάκτωρ. Το κείμενο αναφέρεται στην συνολική επιστημονική συνεισφορά  του Μπυρζέλ, με ιδιαίτερη αναφορά στην ενασχόλησή του με την Ελλάδα, ενώ στο τέλος περιέχει αναλυτική εργογραφία του.

ΕΝΘΕΜΑΤΑ

 

 Ο Guy Burgel, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris Χ – Nanterre, έχει μια εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά στις επιστήμες της πολεοδομίας και γεωγρα­φίας. Διετέλεσε Καθηγητής αστικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre και θεμελίωσε τη συλλογή συγκριτικών μελετών του περιοδικού «Villes en parallèle» το 1980, η έκδοση του οποίου συνεχίζεται έως σήμερα. Διηύθυνε για μεγάλο διάστημα το Εργαστήριο αστικής γεωγραφίας (Laboratoire de géographie urbaine) του Πανεπιστημίου Paris X – Nanterre.Έχει συγγράψει πολύ μεγάλο αριθμό εργασιών για την πόλη, οι οποίες είχαν μεγάλη απήχηση στην διεθνή επιστημονική κοινότητα αλλά και σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.Του έχει απονεμηθεί ο τίτλος της γαλλικής «Académie d’architecture».

 Η έρευνα για την Ελλάδα

pobiaΟ καθηγητής Guy Burgel αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της επιστημονικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό σημαντικών ερευνών για την Αθήνα, τις ελληνικές πόλεις και γενικότερα τον ελληνικό χώρο, οι οποίες κα­τέληξαν σε βιβλία και δημοσιεύσεις επηρεάζοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό την επιστημονι­κή σκέψη για την ελληνική πόλη και περιφέρεια για δεκαετίες.

Ειδικότερα, ο Guy Burgel, στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, μέσα από μια σειρά συστηματικών ερευνών του μετασχηματισμού του αστικού όσο και του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα, ανέλυσε συστηματικά τους πολυδιάστατους μηχανισμούς σχηματισμού της Αθήνας, μιας ιδιότυπης μεσογειακής μητροπολιτικής περιοχής, μέσα από διαδικασίες αποδυνάμωσης των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών δομών και των πολιτιστικών ταυτοτήτων που προϋπήρχαν. Μέσα από πρωτότυπες μεθόδους ανάλυσης των διασυνδέσεων ανάμεσα στο τοπικό και το υπερτοπικό, ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και τον καθημερινό βίο των ανθρώπων, επέτυχε να αναλύσει ολοκληρωμένα τους ιδιαίτερους μετασχηματισμούς των πόλεων και της υπαίθρου στην Ελλάδα. Η έμφαση στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και στην εμβάθυνση στις ελληνικές ιδιαιτερότητες αποτέλεσαν ουσιαστική καινοτομική συνεισφορά του Guy Burgel  σε σχέση με την έως τότε εργογραφία για τις ελληνικές πόλεις.

Η Αθήνα του Guy Burgel

Μεγάλης σημασίας σταθμό σε αυτή την πορεία αποτέλεσε η έκδοση το 1978 του βιβλίου του: Αθήνα, η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας, το οποίο συνέθεσε ένα ευρύ φάσμα ερευνών και δημοσιεύσεών του για την Ελλάδα.  Το βιβλίο η Αθήνα του Burgel, αποτέλεσε έκτοτε έναν κλασικό τίτλο στη βιβλιογραφία της πολεοδομίας και της γεωγραφίας, ίσως το πληρέστερο πόνημα για την αστική γεωγραφία της ελληνικής πρωτεύουσας. Η έκδοση εκείνη βασίστηκε στη διδακτορική του διατριβή, η οποία περιλάμβανε άλλα δύο σημαντικά τμήματα για τη βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης (LaconditionIndustrielleaAthenes, vol. I & II),  δημοσιευμένα το 1970 και 1972 από το EKKE σε συνεργασία με το CNRS.

burgel 3Ο Burgel επιχειρεί να κατανοήσει τη σύγχρονη Αθήνα, «μία πόλη αγροτών, εθνική και κλεισμένη στον εαυτό της» αλλά ταυτόχρονα μία πόλη που δεν είναι «λιγότερο κοσμοπολίτικη» από τις άλλες μεσογειακές πόλεις αυτών των διαστάσεων. Επισημαίνει ότι η αντίφαση δεν είναι δυνατόν γίνει αντιληπτή αν δεν καταλάβει κανείς «τη νεότητα της πόλης, την αγροτική προέλευση των κατοίκων της, την επιτυχία της σαν τεχνητής πρωτεύουσας» αλλά και «τον ρόλο και τη σημασία του χρόνου, δηλαδή της ιστορίας».  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εξηγεί τους μηχανισμούς της ανάπτυξης εκ του μηδενός από το 1830 έως το 1870, της νέας μεσογειακής πρωτεύουσας.

Μία δεκαετία αργότερα, το 1989, ο Burgel ασχολήθηκε ξανά συστηματικά με την Αθήνα  δημοσιεύοντας το συλλογικό έργο του οποίου είχε την επιμέλεια: Η νεοελληνική πόλη. Το βιβλίο  στο μεγαλύτερο του μέρος είναι αφιερωμένο στην πρωτεύουσα. Ένα μικρότερο μέρος των άρθρων είναι αφιερωμένο σε τέσσερις χαρακτηριστικές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Ο διεπιστημονικός εκείνος τόμος δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών ερευνητών του αθηναϊκού φαινομένου όπως οι Γ. Τσιώμης, Χρ. Αγριαντώνη, Γερ. Σκλαβούνος, Θ. Μαλούτας και άλλοι. Στον τόμο συμμετείχαν επίσης οι καθηγητές της Σχολής,  Μηνάς Αγγελίδης, Σοφία Αυγερινού-Κολώνια,  Άννη Βρυχέα, Παναγιώτης Τουρνικιώτης και Θεανώ Φωτίου.

Η «επιστροφή» στην Κρήτη

O Burgel συμμετείχε στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και αρχές της δεκαετίας του ’60 σε μία μεγάλη έρευνα ομάδας Γάλλων γεωγράφων η οποία κάλυψε  περιοχές και οικισμούς του αγροτικού χώρου,  στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στη Θεσσαλία. Προϊόν της έρευνας, πέραν των εργασιών του Burgel, υπήρξαν και τα δύο επίσης κλασικά πλέον γεωγραφικά έργα: του Emile Y. Kolodny, La population des îles de la Grèce. Essai de géographie insulaire en Méditerranée orientale  και τουMichel Sivignon, La Thessalie. Analyse géographique d’une province grecque. Η συνεισφορά του Guy Burgel στη συγκεκριμένη έρευνα, υπήρξε η δημοσίευση για την Αθήνα, αλλά και το: Pobia, étudegéographiquedunvillagecrétois, το οποίο εκδόθηκε το 1965 και αναφερόταν σε  ένα μικρό χωριό της νότιας Μεσσαράς του νομού Ηρακλείου. Το 1986 και το 1987, ο Burgel στα πλαίσια του προγράμματος «LaGrecerevisitee» του ΕΚΚΕ-CNRS επέστρεψε στην Πόμπια,  την οποία είχε μελετήσει εξαντλητικά το 1964. Στόχος ήταν  μέσα από την ανακαταγραφή των δεδομένων, εικοσιδύο  χρόνια μετά την πρώτη έρευνα,  να εντοπιστούν οι αλλαγές στη γεωγραφία, την οικονομία και τη δομή του οικισμού, αναζητώντας παράλληλα τους μηχανισμούς που τις προκάλεσαν. Η έρευνα εκπονήθηκε από κοινού με μία ομάδα Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην οποία συμμετείχαν η Άννη Βρυχέα, η Θεανώ Φωτίου, ο Νίκος Μπελαβίλας και η Βάσω Τροβά.

Με αφορμή την έρευνα της Κρήτης, ο Burgel είχε την ευφυή ιδέα της διπλής μελέτης με διαφορά δύο δεκαετιών ενός συγκεκριμένου δείγματος οικισμού και της σύγκρισης των προβλέψεων στο πραγματικό πεδίο του χώρου και του χρόνου. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από την καταγραφή του οικισμού, ο οποίος το 1964 έφθινε χτυπημένος από τη μαζική φυγή των κατοίκων του και την εγκατάλειψη της αγροτικής γης,  αλλά το 1986 αναπτυσσόταν χάρη σε απρόβλεπτες συμπτώσεις όπως η επιστροφή των μεταναστών, ο αναδασμός της γης κατά τη Δικτατορία και η ανάπτυξη της πρώιμης εντατικής αγροτικής παραγωγής αναλύεται στο έργο: Pobia, etudedunvillagecretoisτου 1994. Η αποκάλυψη μίας ιδιότυπης ελαστικότητας, η οποία επέτρεψε όχι μόνο την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη του τυχαίου αυτού, αλλά αντιπροσωπευτικού οικισμού, παρά τις παλαιότερες αντίθετες προβλέψεις, επιτρέπει ανάλογες ερμηνείες για τον σχετικά άγνωστο ακόμη ελληνικό αγροτικό χώρο.

Για τις μεταλλαγές του χώρου

Στις επόμενες δεκαετίες, πέρα από τις έρευνες που διηύθυνε ο ίδιος, ο Guy Burgel προώθησε σημαντικά την συλλογική συζήτηση των ερευνητικών συμπερασμάτων ενός μεγάλου αριθμού νεώτερων Ελλήνων ερευνητών για τις πρόσφατες μεταλλαγές του ελληνικού χώρου, έως και σήμερα.

Ενδεικτικά, μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρεται εδώ το συλλογικό έργο: «Η Ελλάδα μπροστά στην τρίτη χιλιετία. Χώρος, οικονομία, κοινωνία τα τελευταία σαράντα χρόνια-La Grèce face au troisième millénaire, quatre décennies d’évolution de la société et de l’espace grecs» – το οποίο διηύθυνε ο Burgel σε συνεργασία με τον Ζαχαρία Δεμαθά και εκδόθηκε το 2001.

Αξίζει να τονιστεί ότι η διεισδυτική ματιά του Guy Burgel στις ελληνικές πόλεις αποκάλυψε πολύ σημαντικές πτυχές της εξέλιξης της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τον μεσοπόλεμο έως σήμερα.

Ο Guy Burgel έχει μια συνεισφορά στην ανάλυση του φαινομένου της πόλης, αναγνωρισμένη σε διεθνές επίπεδο, μέσα από σημαντικά βιβλία αλλά και δημοσιεύσεις και διαλέξεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πέρα από αυτές.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά σχετικά πρόσφατα βιβλία και εργασίες του είναι: «Lavilleaujourdhui» (1993), «Dutiersmondeauxtiersmondes» (2000), «Larevanchedesvilles» (2006) -το οποίο εκδόθηκε στα ελληνικά με τον τίτλο: «Η επιστροφή της πό­λης» (2009), «Parismeurtil?» (2008), όπως και η συμμετοχή του στα συλλογικά έργα «L’Histoire de la France urbaine» και «L’Histoire de l’Europe urbaine».  Πρόκειται, όπως έχει αναγνωριστεί πολλαπλά, για μεγάλη συνεισφορά στην κατανόηση μιας περιόδου πενήντα ετών που άλλαξαν το πρόσωπο των πόλεων της ευρωπαϊκής ηπείρου αλλά και στην ανίχνευση του μέλλοντος των πόλεων στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Η συνεισφορά στις σπουδές στην Ελλάδα

Ο Guy Burgel οικοδόμησε μία πολυετή και βαθιά συνεργασία με τους πανεπιστημιακούς δύο κυρίως ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Παντείου Πανεπιστημίου, όπως και ενός ερευνητικού, του  Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Οι κοινές έρευνες, οι δημοσιεύσεις, οι διαλέξεις, η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων που συζήτησαν τις διαδοχικές μεταλλαγές από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες έως τις μέρες μας του ελληνικού χώρου, τον ανέδειξαν ως έναν από αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν με το έργο τους και τη δράση τους, στην ανάπτυξη των επιστημών της γεωγραφίας και της πολεοδομίας. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος επέβλεψε πολυάριθμες διατριβές στη Γαλλία και την Ελλάδα με το ίδιο αντικείμενο. Η συνεργασία του με την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ είναι μακρόχρονη και γόνιμη μέσα από ερευνητικές συνεργασίες και επιστημονικές εκδηλώσεις. Πολλές και πολλοί από τους σημερινούς διδάσκοντες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ήσαν και είναι συνεργάτες του ή/και μαθητές του.

Ο Guy Burgel, ζώντας μεγάλα διαστήματα στην Ελλάδα, αγαπώντας συναισθηματικά και διερευνώντας επιστημονικά τον τόπο παρουσίασε, στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μια εμπεριστατωμένη αλλά και ελκυστική εικόνα του ελληνικού αστικού και αγροτικού χώρου, της σύγχρονης «ελληνικής φυσιογνωμίας» του.

Εργογραφία του  Guy Burgel

Πρόσφατα βιβλία 

Paris avenir de la France : 1999, L’aube, 240 pages (ISBN 2876784807)

Du tiers-monde aux tiers-mondes : 2000, Dunod, 128 pages (ISBN 2100037471)

Le Miracle athénien au XXe siècle : 2002, CNRS Editions, 365 pages (ISBN 2271059461)

La Revanche des villes : 2006, Hachette, 233 pages (ISBN 2012358438)

Université, une misère française : 2006, Hachette Littératures, 183 pages (ISBN 2012372384)

Paris meurt-il? : 2008, Perrin, 183 pages (ISBN 9782262027865)

Βιβλία σχετικά με την Ελλάδα και τις ελληνικές πόλεις

Pobia, étude géographique d’un village crétois, Athènes, Centre des Sciences Sociales, 1965, 140 p., 24 fig., 3 cartes hors texte, 8 photos, 2 e édition, Athènes, 1988.

La condition industrielle à Athènes. I – Les hommes et leur vie, Centre national de recherches sociales de Grèce, Athènes, 1970, 1960 p., 116 tab., 18 fig., 35 cartes

 Recherches agraires en Grèce, Mémoires et Documents du CNRS (Recherches rurales en Grèce), Paris, 1972, 60 p., 20 tabl., 15 cartes, 16 photos.

 La condition industrielle à Athènes. II – Mobilité géographique et mobilité sociale, Centre national de recherches sociales de Grèce et Centre national de la recherche scientifique, Athènes, 1972, 180 p., 93 tabl., 8 fig., 35 cartes h. t.

Athènes, étude de la croissance d’une capitale méditerranéenne (Thèse), Champion, Paris, 1975, 820 p., 163 cartes.

 Athènes, une capitale méditerranéenne (en grec), Exantas, Athènes, 1978, 434 p., 14 cartes, 2 e édition, Athènes, 1987.

Croissance urbaine et développement capitaliste. Le « miracle « athénien, Mémoire et documents de Géographie, Paris, CNRS, 1981, 271 p.

 Guy Burgel (éditeur), I néo elliniki poli (La ville néo-hellénique), (en grec), Athènes, Exantas, 1989, 250 p.

 Guy Burgel et Zakharias Demathas (sous la direction de), La Grèce face autroisième millénaire, quatre décennies d’évolution de la société et de l’espace grecs, Athènes, Ministère de l’Economie nationale, 2001, 381 p., 143 cartes et graphiques (en français et en grec)

Άρθρα  σχετικά με την Ελλάδα και τις ελληνικές πόλεις

1.         Les dynamismes régionaux en Grèce, Néa Ekonomia, juin 1965 (article en grec),4 p.

2.         – Aspects de la structure de l’agglomération athénienne, Points de vue sociologiques (Revue grecque, article en français), 1966, pp. 185-239.

3.         – Les comptabilités bancaires, méthode d’étude des dynamismes régionaux : l’exemple de la Banque Commerciale de Grèce, Revue de Géographie de Lyon, 1970, pp. 163-178.

4.         – Les migrants de province à Athènes, Intergéo, 1970, n° 17, pp. 29-35.

5.         – Mytilène, exemple grec d’inégalités foncières dans une économie de monoculture, Actes du Colloque de géographie agraire de Madrid, Aix-en-Provence, 1972, pp. 163-165.

6.         – Athènes, trois méthodes pour l’étude d’une agglomération millionnaire, L’espace géographique, 1972, n° 3, pp. 183-191.

7.         – Méthodes d’études comparées des migrations internes en Grèce, Actes du IV e Colloque national de démographie, CNRS, Caen, 1975, pp. 213-218.

8.         – Athènes, Revue française d’études politiques méditerranéennes, avril 1976, n° 16, pp. 37-48.

9.         – A l’origine du sous-développement insulaire, l’exemple de Leucade, Bulletin de l’Association des Géographes français, 1976 (mai-septembre), pp. 215-219.

10.       – La montagne insulaire grecque : la fin d’un monde. L’exemple du village de Karya à Leucade, Recherches géographiques à Strasbourg, n° 3, 1 er trimestre 1977, pp. 91-99.

11.       – (et alii) Étude des problèmes de santé des travailleurs migrants dans une agglomération urbaine, Compte-rendu de fin d’étude à la D.G.R.S.T., juillet 1977, 59 p.

12.       – Recherches agraires en Grèce (1 ère partie), The Greek Review of Social Research (en grec), n° 30-31, 3 e et 4 e trimestre 1977, pp. 190-213.

13.       – (en collaboration avec H. Veiga-Pires), A propos d’une enquête sur la santé des travailleurs migrants : différenciation sociale et spatiale des unités territoriales. Communication au 5 e Colloque national de démographie de Nice (1976), in Les disparités démographiques régionales, CNRS, 1978, pp. 445-454.

14.       – (en collaboration avec Galia Burgel), Nouvelles perspectives de la planification urbaine en U.R.S.S., Annales de géographie, 1978, pp. 449-456.

15.       – Quelques questions à la ville soviétique, Villes en Parallèle, 1978, n° 1,
pp. 70-83.

16.       – (en collaboration avec Étienne Dalmasso), direction du Colloque de l’association des Géographes français sur les capitales et les métropoles méditerranéennes, Bulletin de l’Association des Géographes français, 1978 (juin-octobre), pp. 223-255, notamment rapport introductif sur « Montée des classes moyennes urbaines et modifications de l’espace social «, pp. 247-251.

17.       – Recherches agraires en Grèce, (2 e partie), The Greek Review of Social Research, n° 33-34, mai- décembre 1978, pp. 190-213, (en grec).

18.       – La Grèce rurale revisitée, The Greek Review of Social Research, n° spécial « Aspects du changement social dans la campagne grecque «, 1981, pp. 11-17.

19.       – Les zones suburbaines et périurbaines d’Athènes. Communication à la Conférence scientifique de l’Institut de Géographie de l’Université de Lodz sur Délimitations des zones suburbaines des grandes villes, Lodz, janvier 1981, 19 p., 2 cartes, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Géografica, 5, 1985, pp. 145-163 (en polonais, résumé en anglais).

20.       – Caractéristiques récentes de l’urbanisation en Grèce. Communications au Symposium on Historical Changes in Spatial Organization and its Experience in the Mediterranean World, Rome, 6-10 September 1982, Bozzieditore, Genova, pp. 109-120.

21.       – Athènes, spécificités et enseignements de la croissance d’une capitale, Colloque sur la ville néo-hellénique, Athènes, septembre 1984, 10 p., Actes du Colloque, Société d’Études néo-helléniques, Athènes, 1985, pp. 133-139.

22.       – Mobilités démographiques et mutations sociales des sociétés rurales méditerranéennes : 30 ans d’accélération, Colloque sur Le monde rural dans l’aire méditerranéenne, Athènes, décembre 1984, 10 p.

23.       – La formation de l’espace industriel d’Athènes et la Grèce dans le dernier tiers du XIX e, in Athènes, ville capitale, Ministère de la Culture grec, dans le cadre de l’exposition « Athènes, affaire européenne «, Athènes, 1985, pp. 110-113.

24.       – L’espace résidentiel athénien : les orphelins de l’État, in Espaces – Populations – Sociétés, I, 1986, pp. 99-110. .

25.       – Comportements politiques et transformations de l’espace en Grèce, Géographie sociale, mai 1988, n° 7, pp. 359-367.

26.       – Le périurbain grec : entre banal et spécifique, in Méditerranée, 1993/1-2, pp. 45-48.

27.       – (en collaboration avec Aghis ANASTASSIADIS) Dynamiques urbaines comparées en France et en Grèce, in Petites et grandes villes du Bassin Méditerranéen, Études autour de l’œuvre d’Étienne DALMASSO, Collection de l’École Française de Rome, n° 246, Rome, 1998, pp. 493-504.

28.       – Thessalonique, les destinées d’une deuxième capitale, in Thessalonique, Professions, production, commerce, vie sociale, 18-20è siècles, Chambre Professionnelle de Thessalonique, Thessalonique, 1998.

29.       – Le sens d’une expérience, in Villes en Parallèle, Ville et environnement,
n° 28-29, Nanterre, 1999, pp. 9-10.

30.       – Athènes contemporaine : force du politique, puissance du social, in Mégapoles méditerranéennes, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, pp. 611-623.

31.       – Organisation de l’espace et nouvelles tendances de la ruralité en Grèce, Strates , n°10, Mai 2001, numéro spécial Villageois et citadins de Grèce, «l’autre et son double», LADYSS, pp. 19-50.

32.       – Croissance urbaine et retour de la centralité, Géotema (Organe officiel de l’Association des Géographes italiens), 11, 1998, 2001, pp. 5-

33.       – La Grèce face au troisième millénaire : territoire, économie, société : 40 ans de mutations. Nanterre : Laboratoire de géographie urbaine de l’Université Paris X, 2001. 381 p.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “O Γκυ Μπυρζέλ και το έργο του

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s